Hva er andelslandbruk?

Andelslandbruk (CSA – Community Supported Agriculture) er en form for direkte omsetning og dialog mellom gård og forbruker. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og er med på å dele årsvariasjoner i avlingene.

Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Den nære forbindelsen til gård og gårdsarbeid kommer gjennom hyppig kontakt med bonden, åpenhet rundt drift og økonomi og involvering i alle deler av produksjonen. Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr, bonden og forbrukere.

Som andelseiere i årsproduksjonen kan forbrukerne delta i planlegging av gårdsdriften og på den måten få produkter som det ellers er vanskelig å få tak i. Ved å involvere seg i alle deler av prosessen – fra såing til høsting – oppstår kunnskap og bevissthet om maten som kommer på bordet. Ikke minst blomstrer matgleden og fellesskapsfølelsen blant andelseiere. Fordelen for bonden er garantert omsetning til avtalt pris, og gleden av direkte kontakt med de man produserer for.

Er andelslandbruk alltid økologisk?
Det er ingen gitt sammenheng mellom andelslandbruk og økologisk produksjon, men i praksis har det vist seg at økologisk drevne gårder gjerne er involvert. De som ønsker å bli andelseiere er ofte over gjennomsnittet bevisste forbrukere som ønsker bærekraftig mat av høy kvalitet uten kjemiske sprøytemidler.

Les mer på hjemmesiden til andelslandbruk Norge: http://www.andelslandbruk.no/